Eric Linsen

Een nieuw schooljaar betekent ook dit jaar weer enkele nieuwe vrijwilligers. Eric Linsen is een van hen. Hij vervangt zijn voormalige leerkracht Alex Gybels van de cursus creatief tekenen, die een sabbatjaar neemt. We stellen hem even aan je voor.

"Al zowat mijn hele leven ondersteun en coach ik anderen. Zelf ben ik een autodidact, die dus goed kan begrijpen hoe de ervaringen en feedback van anderen je motiveren en laten groeien. In het Doppahuis ontmoette ik gelijkgestemden die aan ‘formele’ of klassieke tekenlessen geen boodschap hebben of die meer gebaat zijn bij workshops of een atelierwerking.
 Ik heb ongeveer een half jaar zelf les gevolgd bij Alex. Het is nu eerste keer dat ik zelf les ga geven in het Doppahuis maar niet mijn vuurdoop voor een klas. Ik gaf eerder al bedrijfsopleidingen en gastcolleges."
 
"Het mooiste moment in mijn ‘tekencarrière’ waren mijn eerste betaalde opdrachten: een portret van een hondje en een van een prachtige vrouw. Andere hobby’s buiten het tekenen (ik beschouw het tekenen nog steeds een hobby) zijn lezen, koken - ik was enkele jaren kok in bijberoep - muziek luisteren, gezelschapspelen met vrienden..."

"Momenteel volg ik nog geen andere lessen in het Doppahuis, maar de cursus filosofische gesprekken lijkt me wel interessant en hoewel ik reeds 35 jaar actief ben in IT zouden bepaalde lessen op dat gebied ook wel interessant kunnen zijn om te volgen of misschien wel om te geven?"

Facebook_link