Algemene voorschriften (september 2020)

Infrastructuur

 • Alleen de grote lokalen worden gebruikt en altijd met deuren en vensters open. (draag een sjaal en warme trui)
 • De lokalen worden heringericht om de afstand tussen cursisten en lesgevers zo groot mogelijk te houden. (afstand 1.5 m verplicht)
 • Max 10 cursisten per lokaal + 1 begeleider. Grotere groepen worden opgesplitst en krijgen in samenspraak met de lesgever/lesgeefster apart of afwisselend les
 • Bij de hoofdingang vind je overzicht van de lokaalindeling voor die dag
 • We gebruiken maximaal 5 van de 7 lokalen
 • De cafetaria is gesloten maar er wordt wel drank geleverd in het lokaal door onze Doppahuis-medewerkers. In oktober en november krijg je per les een gratis drankje 

In de klas

 • Je draagt een mondmasker als je het Doppahuis binnenkomt en zet het pas af als je weer buiten gaat. Dus ook tijdens de lessen draag je een mondmasker
 • Iedereen blijft zoveel mogelijk zitten
 • Probeer toiletgebruik en andere verplaatsingen te beperken
 • Hou afstand
 • Voel je je ziek? Blijf dan thuis en verwittig je de lesgever. Laat je testen en breng de lesgever op de hoogte van de uitslag
 • Tussen begeleider en cursisten staat een plexi-tafelscherm
 • De lesgever/lesgeefster draagt zijn eigen gelaatsscherm dat door het Doppahuis wordt voorzien
 • De taallessen worden ingekort tot max. 1,5 uur voor taallessen en andere lessen tot max 2,5 uur. We laten geen uitzonderingen meer toe
 • Gebruik bij voorkeur je eigen naaimachine, boeken, pennen, potloden, latten, woordenboeken, …
 • Onze naaimachines kan je huren en zelf ontsmetten na iedere les
 • De begeleider vult de aanwezigheidslijst iedere les in
 • Ontsmet je handen. We voorzien voldoende ontsmettingsmiddel. Aan de hoofdingang hangt een ontsmettingsbus op

Wat als je ziek bent of iemand van je familie ziek is?

Wanneer een cursist of een vrijwilliger besmet is met COVID-19, kan dat grote gevolgen hebben voor de lessen, voor andere cursisten en voor het hele Doppahuis. Een goede opvolging van de voorzorgsmaatregelen is dus belangrijk om iedereen veilig en gezond te houden. Velen onder ons behoren immers tot een risicogroep. We vragen om bij een vermoeden van besmetting de huisdokter te contacteren voor een test en thuis te blijven van de lessen tot de uitslag bekend is. Bij een positieve test ga je uiteraard in quarantaine, bij een besmetting van een huisgenoot ook.

Je bent mogelijk besmet met COVID-19 bij

Minstens 1 van de volgende hoofdsymptomen

Minstens 1 van de volgende hoofdsymptomen

Hoest

Koorts

Ademnood

Spierpijn

Pijn op de borst

Vermoeidheid

Reuk -en smaakverlies

Neusloop

 

Keelpijn

 

Hoofdpijn

 

Waterige diarree

 

Verlies van eetlust

 

Acute verwardheid

 

Plots evenwichtsverlies/vallen

 

OF bij verergering van chronische luchtwegproblemen (astma, COPD,…) zonder andere duidelijke oorzaken

Facebook_link

Comments